Ordningen for 2025

Folketinget har vedtaget lovforslaget om en autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale. Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, vil sammen have ansvaret for etableringen af autorisationsordningen.

De vil fra 2025 føre tilsyn med nedrivning af asbestholdigt materiale, og hvis en virksomhed nedriver asbestholdige materialer uden en gyldig autorisation, kan virksomheden blive straffet med bøder, der starter på dkr. 30.000,00. 

Det betyder at nedrivning af asbestholdigt materiale (også udendørs) fra den 1. januar 2025 kun må udføres af virksomheder, der har en autorisation. Der indføres samtidig en bagatelgrænse, der indebærer, at nedrivning af få og enkelte plader ikke kræver autorisation.

Asbest

Primært handler det om at der ikke er nogen som skal udsættes for asbest uden at være informeret og beskyttet bedst muligt. Det er muligt at læse meget mere om asbest - og hvor i finder asbest i byggerierne på asbest-huset.dk

  • Eternit tagplader - både bølgeplader og de flade glatteplader
  • Fliseklæb på badeværelser
  • Og en hel del andre steder