Læs her, hvad vi kan hjælpe dig med.

Savner du overblik over mulighederne?

Ejer du en bolig eller en mindre bygning, der skal renoveres, eller synes du bare at energiregningen er for høj, er det en god idé at starte med at kontakte en energivejleder.

En energivejleder er en håndværker, som ud over at kunne udføre sit eget byggetekniske område, er i stand til at give en vurdering af bygningen som helhed: Hvor skal der sættes ind for at spare på energien?

Energivejlederen kan give dig et godt overblik over, hvilke fordele f.eks. en kedeludskiftning, solvarmeinstallation, en vinduesudskiftning eller efterisolering giver.

Han kan fortælle om, hvilket tiltag der vil gøre mest for din varmeøkonomi – og i hvilken rækkefølge besparelsestiltagene foretages bedst. Skal man f.eks. udskifte kedlen, før man hulmursisolerer?

Tænk i helheder ved energirenovering

Ét samlet forløb kan betale sig.
Forskellige energirenoveringsopgaver kan med fordel udføres i ét samlet forløb, fordi det ofte vil koste mindre i forhold til at udføre dem enkeltvist spredt over tid.

Efterisolering og ny tagbelægning.
For eksempel vil det være billigere at gennemføre en efterisolering i forbindelse med udskiftning af tagbelægningen i stedet for at udsætte det til en anden gang.

Forbered bygningen til solvarme
Selv hvis bygningsejeren ikke ønsker at etablere solvarme, når der skiftes tag, kan det være en god idé at forberede bygningen til solvarme, mens det er nemt at komme til. Hvis rørføringen på forhånd er etableret i bygningen, vil et solvarmeanlæg nemmere kunne installeres på et senere tidspunkt.

Hvem er Videncenter for energibesparelser

Videncenter for energibesparelser i bygninger har til huse på Teknologisk Institut. Det er også her vores telefonservice betjenes fra.

Videncentret ligger under Center for Energibesparelser (tidligere Elsparefonden), som er en uafhængig offentlig instans med egen bestyrelse under Klima- og ​Energiministeriet.

Dit hus

Vi kan efter en grundig gennemgang af Jeres hus, udarbejde en rapport med mulige energibesparelser baseret på tal fra Videnscenter for Energibesparelser.
Vi kigger på Jeres forbrug, og tjekker huset igennem for at se hvor det bedst kan betale sig at udføre energi renovering.

Vi lægger data fra Jeres hus med det aktuelle forbrug, og forbrugspriserne for jeres område ind i et elektronisk dokument og derefter kommer der en fin rapport som denne.

Efterfølgende, hvis der er flere steder i bygningen hvor der burde renoveres, kan vi gennemgå det, og Vi kan udarbejde tilbud på hvad det vil koste Jer at få det lavet.

Som en del af vores mange tiltag, er vi også udannet energivejledere for at have den bredeste viden omkring selve tømrerarbejdet, som ofte har med energiforbedringer at gøre, vinduer, fuger, isolering, tætninger osv er områder hvor tømrerarbejdet uanset om det er renovering, tilbygninger, nybygninger eller reparationer, er indvoldveret i.