En af Køges smukkeste ny opførte ejendomme, var udført med en let tagbeklædning som havde det hårdt i første række til vandet i en stormfyldt område hvor der er langt mellem bygningerne, og dem som er der, er lave. Så det er ekstra udsat. Termopladerne er blevet udskiftet med stålplader som udover at næsten tilsvarende arkitektonisk udtryk også er nemmere at holde rene.